Stålanlegg

Stålanlegg

Norge har et av verdens hardeste kystklima, og dette stiller spesielle krav til både mennesker og utstyr. Nor-Mær Miljøanlegg er konstruert for norske forhold, og skal derfor tåle harde påkjenninger og være en god og trygg arbeidsplass.


Med et anlegg fra Nor-Mær får du et anlegg som er gjennomprøvet og utviklet gjennom mange år.
Anleggene er fleksible og derfor solide og stabile, de har lang levetid og gir rasjonell og effektiv drift hele veien..

• Modulbasert system for maksimal fleksibilitet.
• Robuste og kraftige konstruksjoner.
• Meget god oppdrift.

• Alle gangveier sklisikret.
• Alle moduler varmgalvanisert, for optimal rustbeskyttelse.

Nor-Mærs Miljøanlegg leveres i tre utgaver og i mange ulike størrelser
• NM 1000 (ikke kjørbar)
• NM 4000 (kjørbar)
• NM 5000 (heavy duty, kjørbar/ikke kjørbar)

NM 1000

 • Vårt mest populære anlegg, kostnadseffektivt, stabilt og sikkert.
 • For lokaliteter i klasse A og B
 • Standard hovedbrygge i 2 eller 3 m bredde
 • All seksjoner kan leveres i 1, 2 eller 3 m bredde
 • Stort utvalg tilleggsutstyr; fagverk, havari sikring mm.

NM 4000

 • Stabilt og sikkert anlegg for fleksibel og effektiv drift.
 • For lokaliteter i klasse A og B
 • Standard hovedbrygge i 2 eller 3 m bredde
 • Alle seksjoner kan leveres i 1, 2 eller 3 m bredde
 • Stort utvalg tilleggsutstyr; fagverk, havarisikring mm.
 • Fagverk på hovedbrygge og på katamaraner.

NM 5000

 • Ekstra solid og kraftig anlegg for tøffe lokaliteter.
 • For lokaliteter i klasse A, B og C
 • Alle seksjoner kan leveres med fagverk og havarisikring
 • Alle moduler blir varme gjennom galvanisert (vedlikeholdsfritt)
 • Unik styrke og soliditet

For nærmere innformasjon og spørsmål angående spesifikasjoner

Anleggene kan leveres i størrelsen fra 12x12 meter opptil 40x40 meter

NOR-MÆR MILJØANLEGG

En unik idé
Nor-Mærs unike miljøanlegg ble til etter flere år med utviklingsarbeid, og med utgangspunkt i de stadig økende krav til renhet og miljø. Kravet til nye og mer effektive løsninger har vært en drivkraft i videre utvikling av anlegget. Helt fra de første Nor-Mær anleggene ble produsert, har vi drevet med kontinuerlig forbedring og videreutvikling i samarbeid med våre kunder. Det er dette som har gitt Nor-Mær den ledende posisjonen som bedriften har i dag.

Slik virker det
I Nor-Mær sine miljøanlegg blir det montert doble sett uimpregnerte notposer i mæren. Den ene noten vil alltid henge til tørk på spesielle søyler. Når noten i sjøen begynner å bli begrodd, skiftes den hurtig og effektivt med noten som henger til tørk. To mann bruker ca. en time på dette arbeidet. Vi har utviklet spesielle notvinsjer for dette, og arbeidet utføres uten fysiske belastninger. Med dette systemet er det ikke nødvendig med vask og impregnering av noten. Begroingen på noten vil falle av i tørkeprosessen. Det forekommer derfor ingen utslipp av miljøskadelige kjemikalier med vårt system.

Unik miljøløsninger gir mange fordeler:

 • Ingen impregneringskostnader
 • Mindre dykkerkostnader.
 • Mindre lus gunnet rene noter.
 • Mindre bruka av aclusningsmidler.
 • Mindre risiko for rømning pga god notkontroll.
 • Bedre Förfaktor.
 • Bedre tilvekst.
 • Høyer kvalitet på fisken.

Ta kontakt for nærmere informasjon.