Nor-mær

Miljø-Styrke-kvalitet

Nyheter

Møt oss på HavExpo 6 - 8 mai

Nor-Mær tilbyr stort utvalg av kundetilpassede løsninger og tjenester. Med lanseringen av nytt Miljøanlegg som tilrettelegger for å optimalisere miljøet i merden og dermed økt fiskehelse.

 

 

Kom innom oss i B-hallen, stand B-101. Her gir vi deg en presentasjon av våre løsninger!

Nytt Sjøanlegg til Havforskningsinstituttet på Austevoll

Nytt ventemerdanlegg til Salmar InnovaNor Senja

Stålanlegg

Våre ventemerder leveres med notvinsj system som gir en effektiv drift.  

 

 

 

Ventemerd

Vi er en av Norges ledende leverandør av ventemerder. Stabile og sikre anlegg med lang levetid gir god driftsøkonomi.

 

 

 

Miljøanlegg

Nytt miljøanlegg fra Nor-Mær tilrettelegger for å optimalisere miljøet i merden. Anlegget er bygget opp av hengslet galvanisert stålmerder som består av 12 eller 16 kanter og leveres i omkrets på 90 til 160 meter.

Sorteringsanlegg

Sorteringsanlegg for stamfisk innehar stor plattform for arbeidsplass og plassering av sorteringsutstyr. Sorteringsanlegget innstalleres i eksisterende rammefortøyning.

 

Fôrflåte

Betongflåter fra 100-600 tonn.

Flåten produseres i betong med overbygg i sjøbestandig aluminium.