Miljøanlegg

Miljøanlegg

Nytt miljøanlegg fra Nor-Mær tilrettelegger for å optimalisere miljøet i merden. Miljøanlegget som er bygget opp av hengslet galvanisert stålmerder består av 12 eller 16 kanter og leveres i omkrets på 90 til 160 meter. Anleggets gangbaner er 2 meter brede og netto oppdrift er mer enn 3 ganger større en plastsirkler med samme omkrets.

 

 

Anlegget er dimensjonert for bølgehøyder (Hs) opp til 2,5 meter og installeres i rammefortøyning. Grunntanken med Nor-Mær Miljøanlegg ar at anleggets styrke og oppdrift bidrar til at utstyr for å optimalisere miljøet i merden kan installeres i anlegget. 

Miljøanlegget er tilrettelagt for:

  • Miljønotsystem (dobbel uimpregnert not)
  • Fleksible nøter med stor dybde
  • Fleksible luseskjørt med stor dybde
  • Strømsetter for pumping av friskt vann inn i merd
  • Slamoppsamling
  • Dybdejusterbart lys og fôring
  • Snorkel

For nærmere innformasjon og spørsmål