Forflåte

NM 400

Betongflåte 400 tonn.

Flåten produseres i betong med overbygg i
sjø bestandig aluminium.

Silo kapasitet: 6 x 120m³ eller max. 400 Tonn.
Diesel: 1x 12.000L.
Ensilasje: 2 x 28m³
Fersk vann: 1x 6m³.
Innredning  etter kundens ønsker.
Flåten klassesertifiseres iht. NS9415.