Sorteringsanlegg

Sorteringsanlegg

Sorteringsanlegg for stamfisk innehar stor plattform for arbeidsplass og plassering av sorteringsutstyr. Sorteringsanlegget innstalleres i eksisterende rammefortøyning.

For nærmere innformasjon og spørsmål