Om oss

NOR-MÆR

Nor-Mær er Norges ledende leverandør av oppdrettsanlegg i stål. Det første Nor-Mær anlegget ble produsert i 1986, og bedriftens nøkkelpersoner har drøyt 40 års erfaring fra bransjen. Hovedkontoret ligger i Os, ca. 25 minutter sør for Bergen.

Produksjonsavdelingen er på Os i Bjørnafjorden kommune. Her blir alle Nor-Mær anleggene produsert. Vi har en topp moderne maskinpark, og dyktige og sertifiserte fagarbeidere som sørger for at hvert enkelt anlegg er et stykke håndverk vi er stolte over å kunne levere.

Historie

Normær ble grunnlagt i 1986 av personer som i dag besitter over 35 års erfaring i å produsere oppdrettanlegg i det mest krevende markedet i verden. Siden de tidligste anleggene ble laget har vi vært opptatt av viktigheten ved kontinuerlig forbedring og videreutvikling gjennom samarbeid og kompetanseoverføring fra de som til daglig er brukere av anleggene. Det er dette som har gitt Nor-mær den ledende posisjonen vi har i dag. Å være kjent som en nyskapende kvalitetsleverandør forplikter. Det er en forpliktelse vi er stolt av å leve opp til.

Forskning og utvikling

Å være nyskapende er krevende. Kunsten er å skape fordeler som konkurrentene ikke uten videre kan kopiere. Stadig økende krav til renhet og miljø krever tilpasninger og utvikling i næringen. Vårt mål er å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen, og bidra til at våre kunder får markedets beste oppdrettsanlegg.

Fokus på FoU
Forskning og utvikling er et prioritert område hos oss. Vi så tidlig at miljøkravene ville komme med styrke, og forstod at en satsing på bedre miljø for fisken og havet ville være den beste veien til utvikling for bransjen, med effektiv produksjon og dermed også god driftsøkonomi. I dag bruker vi millioner i året på forskning og utvikling. Målet er å skape nye og gode løsninger som gir bedre miljø for fisken og omgivelsene, og som kan gi våre kunder konkurransefortrinn.

Samarbeid er nøkkelen
Kunnskap blir ikke til i vakum. For oss er prosessen basert på gjensidig kompetanseoverføring i et tett samarbeid med våre kunder såvel som eksterne forsknings- og teknologimiljøer. 
Blant institusjonene vi har et godt samarbeid med, er anerkjente teknologi-miljøer som SINTEF, og Aquastructures. Ikke minst har vi hatt stor nytte av testene Sintef har gjennomført for oss.
Det er FoU som har gitt oss den ledende posisjonen vi har i dag. Å være kjent som en nyskapende kvalitetsleverandør forplikter. Det er en utfordring vi er stolte over å leve opp til.